Jak raportować do BDO i KOBIZE z przyjemnością?

DO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych certyfikatów zgodności. System aut

Jak raportować do BDO i KOBIZE z przyjemnością? Obsługa BDO dla firm

Ważne jest aby firmy zgłaszały prawidłowe

Dzięki tej technologii firmy mają jedną platformę do zgłaszania lub konsultowania swojego stanu ochrony środowiska.
Partnerstwo KOBIZE i BDO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych certyfikatów zgodności. System aut


© 2019 http://informator.nowaruda.pl/